Čaj Pu Erh

Mezi nejkvalitnější a nejoblíbenější čaje patří zajisté čaje Pu erh. Tyto čaje pocházejí s Číny a řadí se mezi černé …

Zelený čaj

Položme si otázku, které čaje jsou v České republice nejoblíbenější. Ano, správně, přeci zelené čaje. Ale ne obyčejné, nýbrž kvalitní …