Nákupní dům v novém.

Po sedmi letech nepřetržitého provozu internetového obchodu www.nakupni-dum.cz byla na přelomu roku spuštěna jeho nová zmodernizovaná verze, a to jak po stránce softwarové, tak po stránce grafické.

Obchod www.nakupni-dum.cz je nyní vybudován jako komplexní, multiúrovňový, uživatelsky přehledný, umožňující virtuální nákup širokého spektra zboží (v odděleních elektra, nábytku, sportu, zahrady, hraček, mobilních telefonů, kancelářských potřeb a parfémů je nabízeno přes 80000 položek) a zastřešující celý proces nákupu od jeho výběru, přes objednání, elektronickou platbu až po samotnou expedici.

Celá aplikace byla vyvinuta na verzi CMS systému Kentico 5.5 (a je připravena i pro přechod na Kentico 6) zajišťujícím import a export dat ze skladového systému Helios k uživatelskému rozhraní elektronického obchodu a zpět. Skladový systém Helios administruje a uchovává všechny informace o zboží, jeho parametrech, cenách, skladové dostupnosti a dále všechny údaje, týkající se objednávek, plateb a další administrace těchto procesů. Taktéž struktura jednotlivých stromů zboží v rámci obchodu je generována dynamicky pomocí CMS systému Kentico a administrována v rozhraní skladového systému. Struktura je flexibilní, do systému je možné přidávat další kategorie typů zboží, přiřazovat těmto kategoriím konkrétní seznamy produktů a jejich detaily. Frontendové uživatelské rozhraní je kompatibilní s webovými prohlížeči Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer (verze 9,8,7).

Provozovatelé obchodu Nákupní-dům od celého systému očekávají jednoznačné zvýšení kvality nabídky zboží, orientace v internetovém obchodě a služeb poskytovaných zákazníkům. S tím jsou spojeny i častější pravidelné zvýhodněné prodejní akce či poradenství. Ač mottem odborného poradce v oddělení nábytku Lucie Gavronové je „méně je někdy více“, poskytne všem zájemcům těch rad raději více.