Satelitní přijímače

Satelitní přijímač je elektronické zařízení sloužící k příjmu satelitního vysílání. Příjem funguje tak, že na parabolu příjde satelitní signál, vypuklý tvar paraboly signál koncentruje do úrovně konvertoru. Konvertor signál přijme a pošle dál na satelitní přijímač, který je k němu připojen koaxiální kabelem osazeným F konektory. V přijímači se signál zpracuje a pošle do televizoru, který zobrazí obrazová a zvuková data.

Zpracování signálu spočívá v odchytu různých dat, pomocí kterých lze vygenerovat například elektronického programového průvodce atd. Dále pak nabízí funkce zpříjemňující sledování.

Do přijímače přichází signál z družice. Bez přístupové karty je možno sledovat pouze volně šiřené nekodované programy. Nabízí-li přijímač možnost vložení přístupové karty, dá se programová nabídka obohatit pomocí karty o kodované programy. Kodovací karta se dá do satelitního přijímače vložit dvěma způsoby – buď přímo do integrovaného slotu pro kartu a nebo pomocí CI modulu. CI modul se vloží do příslušného slotu a do něj přístupová karta. Integrovanou čtečkou karet a slotem pro CI modulem však nejsou vybaveny všechny přijímače, proto chcete-li sledovat kodované programy, vybírejte přijímače, které je mají.

Vedle čteček karet a slotů na moduly některé přijímače mají vestavěné USB. USB portem se nabízí spousta možností jako nahrávání právě běžícího pořadu (nebo u přijímačů s více tunery možnost sledování jednoho programu a nahrávníní druhého), přehrávání hudby, videí nebo zobrazování fotografií na televizoru. Do USB lze připojit buď externí HDD nebo flash disk. Některé přijímače mají dokonce integrovaný HDD.

U satelitního příjímače HD jsou důležité konektory, kterými je osazen. Konektory slouží pro připojení různých zařízení včetně televizoru. Televizor se připojuje běžně pomocí konektoru SCART nebo HDMI (pro HD obraz). Ve vyjímečných případech se také může připojit pomocí klasického anteního konektoru. Takto se připojují starší televizory, které nemají HDMI ani SCART. Anténím konektorem pro připojení televizoru však není vybaveno mnoho přijímačů.

Pomocí dalších konektorů se připojují např. reproduktory atd. Před nákupem satelitního přijímače je třeba popřemýšlet o tom, co k němu budeme připojovat a podle toho vybrat přístroj.
Některé přijímače dokáží přijímat i signál z pozemní digitální sítě. Takové přijímače se nazývají combo přijímače

Funkce přijímačů

Přijímače mohou být vybaveny velkým množstvím funkcí. Zde výběr závisí na požadavcích
konkrétního uživatele. Některé funkce, které považuji za důležité zde popíši.

EPG (Electronic program guide)

Elektronický programový průvodce je funkce, která graficky zobrazuje program až na týden
dopředu. Jsou v něm také obsaženy podrobné informace o právě běžícím programu.

Teletext, Titulky

Ne každý přístroj disponuje funkcí zobrazování teletextu. Některé televizory jsou již touto
funkcí vybaveny a proto teletext na přijímači není zapotřebí.

Skupiny oblíbeých programů

Satelitní přijímače mají většinou paměť na několik tisíc programů. Některé z nich podporují rozdělení do skupin programů.

Časovač

Časovače slouží k načasování různých událostí. V zadaný čas se pak spustí. Načasovat lze například zapnutí/vypnutí přijímače, začátek nahráváni atd.

Timeshift

Timeshift je funkce pomocí které lze běžící program přetáčet. Lze pomocí něj také posunout začátek sledování pořadu nebo přeskakovat reklamy.

Fonetip s.r.o.

www.satelitni-komplety-shop.cz