Optické dalekohledy

Optický dalekohled nebo teleskop je přístroj k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel, objektivu a okuláru, kterým se obraz pozoruje.

Podle konstrukce objektivu se optické dalekohledy dělí na refraktory (objektiv tvoří čočka nebo soustava čoček) a reflektory (objektiv tvoří zrcadlo).

Refraktor je tedy čočkový dalekohled, jehož optické části (objektiv a okulár) jsou složeny z jedné nebo více čoček. Nedokonalost tohoto typu dalekohledu je dána zejména barevnou vadou, kterou lze zmírnit kombinací dvou čoček z různých druhů skel. Refraktor, který má korigovanou barevnou vadu se nazývá achromatický dalekohled (achromát). Je nutné podotknout, že i u achromátu se při velkém zvětšení projevuje barevná vada a při pozorování působí rušivým dojmem. Moderní technika a technologie umožňuje barevnou vadu minimalizovat i u větších zvětšení, a to přidáním další čočky nebo čoček, avšak díky náročnosti výroby jsou tyto achromáty velice drahé.

Reflektor je zrcadlový dalekohled. Objektiv reflektoru je tvořen dutým zrcadlem, a to kulovým, parabolickým nebo hyperbolickým. Plocha zrcadla určuje světelnost dalekohledu. U reflektoru je využito i tzv. sekundární zrcadlo, které odráží obraz předmětu a tento je pozorován okulárem. Na rozdíl od refraktorů netrpí reflektory barevnou vadou. Pro špičkovou kvalitu obrazu jsou vyhledávány zákazníky dalekohledy s parabolickým primárním zrcadlem. Při nižších nárocích na kvalitu pozorování je při malé ploše a velké ohniskové vzdálenosti dostatečné kulové zrcadlo, jehož výroba je méně náročná, jsou tedy nižší výrobní náklady dalekohledu a cena pro konečného zákazníka je přijatelnější.

Hlavními parametry při koupi/výběru dalekohledu je světelnost a zvětšení dalekohledu. Světelnost dalekohledu je dána opticky účinnou plochou objektivu a zvětšení dalekohledu je dáno poměrem ohniskových vzdáleností objektivu a okuláru.

Podle účelu využití dalekohledu jsou rozděleny do čtyř základních skupin: hvězdářský dalekohled, dalekohledy pozemní (včetně zaměřovacích a geodetických), divadelní sluchátka a triedry. Širokou nabídku všech typů dalekohledů naleznete na Dalekohledy-puskohledy.cz.

Triedr je přenosný dalekohled tvořený soustavou čoček a hranolů. Triedr je tvořen na principu Keplerova dalekohledu se dvěma spojnými čočkami, mezi nimiž jsou vloženy dva optické hranoly, které obraz čtyřikrát odrazí. Triedr je vyráběn nejčastěji v binokulárním provedení a je charakterizován dvěma čísly = zvětšením a průměrem objektivu (např. 10×50 triedr má desetinásobné zvětšení a objektiv o průměru 50mm). Tento typ dalekohledů je nejčastěji využíván v turistice, myslivosti, vojenství, námořnictví atd. Rozsáhlou nabídku od známých a osvědčených výrobců naleznete na Dalekohledy-puskohledy.cz.