Baterie do mobilních telefonů

Počátky akumulátorů jsou na samém začátku 19. století. Tehdy však byly ješte prakticky nevyužitelné, tak se jim vědci dále nevěnovali. Až na konci 19. století se našlo první praktické využití akumulatorů, kdy napájely osvětlení v tehdejší rakousko-uherské monarchii.

Od té doby už uběhla pěkná řádka let, a nyní se akumulátory používají u většiny elektroniky. Největší využití našli u automobilů a také hlavně u mobilních telefonů.

Z počátku se do telefonů dávaly akumulátory typu Ni-MH, ty ale nevyhovovaly z důvodu paměťového efektu, což znamená, že baterii bylo možné dobíjet až po úplném vybití, jinak rychle ztrácela svoji kapacitu.

V současné době jsou nejpoužívanějším typem baterie do mobilu Li-ION, ať už je to z důvodu absence paměťového efektu, nebo pro její další výhody, kterých je také nespočet.

Mezi tyto výhody se řadí dlouhá životnost akumulátoru, která dosahuje 500 – 2000 nabíjecích cyklů, nebo nízký samovybíjecí efekt který je maximálně do 5%.

Formátování, což znamená vybíjení a následné nabíjení mobilního telefonu, před prvním použitím u těchto typů akumulátorů není nutné. Další výhodou je vysoké nominální napětí které je až 3,7 V.

Nevýhodou Li-ION akumulatorů je převážne proces stárnutí, kdy dochází ke snižování kapacity baterie. Jako každé baterii tak i Li-ION baterii nesvědčí úplné vybití, z důvodu minimálního napětí. Pokud toto napětí klesne pod 2,8V je možné že akumulátor nepůjde již nabít.

Obdobou Li-ION baterií je novější typ Li-POL, která se odlišuje svým technologickým zpracováním a také svojí nižší hmotností.

Při používání baterie do mobilu, by uživatel měl dbát zásad jako je například nevystavovat batrerii extrémě vysokým, ani nízkým teplotám, dobíjení akumulátoru by mělo být jen nabíječkou k tomu určenou. Samozřejmostí je nepoužívat přístroj ve vlhkém, nebo prašném prostředí. Obvyklá doba z vybitého mobilního telefonu do plného nabití se pohybuje okolo 2 hodin.

Fonetip s.r.o.