Alkohol tester

Rychlost odbourávání alkoholu v těle uvádějí odborné prameny v rozmezí 0,085 g (ženy) až 0,1 g (muži) alkoholu na 1 kg tělesné hmotnosti za 1 hodinu. Obsah alkoholu v jednotlivých nápojích se diametrálně liší např. jeden litr 12° piva obsahuje cca 30,8g alkoholu, jeden litr vína obsahuje od 79,5 – 111 g alkoholu, lihoviny mají nad 300 g alkoholu v jednom litru.

Při úvaze, zda zasednout za volat Vašeho vozidla byste neměli počítat odbourávání alkoholu ve Vašem těle podle odborných tabulek a pramenů, ale využít „malého pomocníka“ digitální alkohol tester, který Vás ujistí, zda Vaše jízda autem bude v mezích zákona, alespoň co se týče alkoholu v krvi.

Měli bychom mít na paměti, že alkohol způsobuje zrakové poruchy, zhoršuje vnímání barev, zvyšuje tendenci riskovat, zhoršuje odhad vzdálenosti, prodlužuje reakční čas a diametrálně zvyšuje riziko usnutí během řízení.

Alkohol tester, dechový analyzátor, je přístroj, který určuje, zda v dané chvíli osoba požila či nepožila alkohol a v jakém množství (procenta, promile). Jejich širokou nabídku naleznete na www.alkohol-tester-shop.cz. Digitální alkoholtestery měří koncentraci alkoholu v krvi z fouknutí vzduchu z úst. Protože měření zajišťuje velice citlivý polovodičový senzor, je nutné dodržovat správný postup měření. Některé typy alkoholtesterů mají vnitřní paměť pro posledních několik měření, případně možnost propojení s počítačem.

Ptáte se, jak je možné změřit alkohol v krvi, aniž by Vám krev byla odebrána? V plicích dochází k přímému kontaktu vdechnutého vzduchu s krví; krev naváže kyslík a z krve se vyloučí oxid uhličitý + jiné páry a plyny – tedy i alkohol, které v konečném procesu vydechneme. Alkohol testery z vydechnutého vzduchu přepočtem odvodí koncentraci alkoholu krvi a zobrazí tuto koncentraci na displeji.

Velice důležitá rada a upozornění pro majitele alkoholtesteru: dechovou zkoušku neprovádějte bezprostředně po požití alkoholu. Interval, doba vyčkání mezi požitím alkoholu a prováděním dechové zkoušky, je uváděn v návodu použití jednotlivých alkohol testrerů. V případě nedodržení tohoto intervalu riskujete zničení detektoru Vašeho alkoholtesteru a nutnost výměny čidla. Nejčastěji uváděnou délkou intervalu je 30min. Tento interval je taktéž zárukou, že vzorek alkoholu je odebrán pouze z Vašich plic nikoli ze zbytků v dutině ústní, čím se zabrání nepřesnostem při měření.

Aby Váš alkoholtester ukazoval přesné hodnoty, je nutné provádět jeho kalibraci v autorizovaném servisním středisku. Informaci kdy provádět kalibraci Vašeho typu alkoholtesteru opět naleznete v návodu použití.

Dovolte nám závěrem drobnou zajímavost využívanou policií v některých amerických státech. Řidič, který byl policií odchycen „pod vlivem“ má následně do automobilu nainstalován přístroj SmartStart, který se propojí se startováním auta. Při zasunutí klíče do zapalování je řidič vyzván, aby fouknul do trubičky alkoholometru. Pokud je vyhodnocena vysoká hladina alkoholu v krvi auto nenastartuje. Pozor systém nejde obejít tím, že by do trubičky vdechl někdo jiný, systém kontroluje řidiče v nepravidelných intervalech i během jízdy.